ลิขสิทธิ์ทางปัญญา

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2557

 

 

ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
 


ปัญญา ทำให้เกิดความคิด
ความคิดที่เป็นลิขสิทธิ์ เรียกว่า สิทธิทางปัญญา

ปัญญาทางโลก ต้องมีลิขสิทธิ์
แต่...ปัญญาที่เป็นแสงสว่างของชีวิต ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะ...ไม่ใช่สิทธิทางปัญญา

 19 พฤศจิกายน 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม