มีบุญ...ทำอะไรก็เจริญ

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2557

 

 มีบุญ...ทำอะไรก็เจริญ 

ในมนุษย์โลก ถ้าเรา...มีบุญเสียแล้ว 

จะค้าขาย...ก็ร่ำรวย 

จะทำงาน ทำกิจการอะไร...ก็เจริญ 

จะหาทรัพย์สมบัติ...ก็คล่อง สะดวกสบาย ไม่ติดขัด แต่ประการใด 

ถ้าว่า...ไม่มีบุญ 

จะทำอะไรก็ติดขัด...ไปเสียทุกอย่างทุกประการ 

ดังนั้นจึงได้ชักชวนพวกเราให้มาทำบุญ ทำกุศลเสีย 
จะได้เลิกจนเลิกทุกข์ยาก เลิกลำบากเสียที 

 

 โอวาทพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร.)