อานิสงส์ การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2557

 

อานิสงส์ การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา

พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีรัศมีกายหมื่นโลกธาตุ

   การให้ประทีป ชื่อว่าให้จักษุ คนเราแม้ตาดี แต่ถ้าอยู่ในที่มืดก็ไม่เห็นอะไร ต่อเมื่อมีประทีปส่องสว่างขึ้น จึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน
  ดังนั้น การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา จึงนับเป็นการบูชาด้วยดวงตาทีเดียว ย้อนไปในอดีตวันมาฆบูชา เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงพระชนม์อยู่ ได้เกิดเหตุอัศจรรย์พร้อมกันถึง 4 ประการ ดังนี้

     1. พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกัน เพื่อฟังโอวาทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไม่ได้นัดหมาย            ทางวาจา

     2. พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นพระอรหันต์ ทรงอภิญญา ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทุกอย่าง

     3. พระภิกษุทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นผู้ได้รับการบวช จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     4. วันนั้นเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ ประกอบด้วยมาฆนักษัตร

   การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานั้น มีอานิสงส์มากมาย ทำให้เกิดทิพยวิมาน ทิพยสมบัติ และได้เสวย ทิพยสมบัติตลอดกาลนาน และเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้อานิสงส์ ดังนี้

     1. ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย เป็นเหตุให้ได้สร้างบารมียิ่งๆขึ้นไป

     2. เป็นคนมีความเคารพ มีสัมมาคารวะ ต่อพระรัตนตรัย ต่อบิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์

     3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองเห็นได้ชัดเจน มองเห็นได้ไกล เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

     4. ทำให้ได้ทิพยจักษุ คือ มีตาทิพย์ เห็นภพภูมิอันเป็นทิพย์ ทำให้เกิดสัมมาทิฐิชัดเจนยิ่งขึ้น

     5. มีผิวพรรณผ่องใส เป็นที่เลื่อมใสต่อมหาชน ใครเห็นแล้วก็สบายใจ อยากเข้าใกล้คบหาพูดคุยด้วย

     6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

     7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ปฏิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชา ทั้งทางโลกและทางธรรม

     8. ไม่ไปเกิดในอบายภูมิ คือ ในกำเนิดสัตว์นรก เปรต อสูรกาย และสัตว์เดรัจฉาน

     9. ทำให้เมื่อปฏิบัติธรรม ก็จะบรรลุธรรมได้เร็ว ไม่ลำบากนาน บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

     อานิสงส์ ของการจุดโคมประทีปเป็นพุทธบูชา มีมากมายมหาศาล พอยกตัวอย่าง ได้ดังเรื่องของ พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีรัศมีกายแผ่ออกไปโดยรอบ ตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิจ  เรื่องมีอยู่ว่า... 
     ในสมัยหนึ่ง พระบรมโพธิสัตว์มังคล ได้เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่ม ท่านได้เห็นพระเจดีย์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง แล้วเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่ง ท่านจึงคิดว่า

     “เราจะบูชาพระเจดีย์ ด้วยการถวายประทีป เป็นพุทธบูชา...ด้วยชีวิต”

จากนั้น ท่านจึงได้พันร่างกายด้วยไส้ประทีป แล้วชุบเนยใสจนชุ่ม ดุจพันประทีปคบเพลิง แล้วนำถาดทองคำใบใหญ่ มีราคาแสนกหาปณะ ใส่เนยใสเต็มถาด พร้อมกับบรรจุไส้สำหรับจุดประทีป แล้วจุดประทีปทูลไว้บนศีรษะ จากนั้นก็จุดประทีปที่ร่างกาย ให้ไฟสว่างไสวลุกโพรง 
     ครั้นแล้ว พระบรมโพธิสัตว์มังคล จึงเริ่มเดินเวียนประทักษิณเป็นพุทธบูชา รอบพระเจดีย์ ท่านได้เดินเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงเช้าด้วยอานุภาพแห่งบุญ    ที่ตั้งใจบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เส้นขนแม้เพียงเส้นเดียว เปลวไฟอันร้อนแรง ก็ไม่สามารถทำให้ไหม้ได้  พระบรมโพธิสัตว์มังคล ได้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา ต่อพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขึ้นชื่อว่า ธรรม ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ย่อมนำสุขมาให้ ผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ ด้วยอานิสงส์ที่ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา โดยการจุดประทีปในครั้งนั้น ทำให้พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า มีรัศมีแผ่ออกจากพระ1วรกาย ไปโดยรอบตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิจ

Credit by kommy