ความสะอาดดึงดูดทรัพย์

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2557

 

ความสะอาดดึงดูดทรัพย์

 

ถ้าห้องพระบ้านเราสะอาด
เป็นระเบียบ เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย
เขาก็จะมากราบไหว้บูชา
 
และจะคอยตามปกป้อง
ดูแลรักษาครอบครัวเรา
สิริมงคลก็จะเกิดขึ้น 
 
ซึ่งจะเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย


คุณครูไม่ใหญ่