มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 9

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2557

 

 

มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 9ขันธ์ 5 เกิดดับๆคู่กันไปเหมือนฟองน้ำ

      รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เรียกว่า เบญจขันธ์ คือขันธ์ 5 ... ตาธรรมกายนั้น เห็นชัดเจน เห็นเกิด เห็นดับติดกันไปทีเดียว
คือ เห็นเกิดดับ ๆ ๆ ๆ คู่กันไปทีเดียว ที่เห็นว่าเกิดดับ ๆ นั้นเหมือนอะไร
เหมือนฟองน้ำ


 

        เหมือนอย่างไร เราเอาของฝาด เช่น เปลือกนุ่นมาต้มแล้วรินใส่อ่างไว้ ชั้นต้น
จะแลเห็นเป็นน้ำเปล่าๆ ต่อมาเมื่อเอามือ แกว่งเร็วๆ อย่างที่เขาเรียกว่าตีน้ำให้ เป็นฟอง เราจะเห็นมีสิ่งหนึ่งปรากฏทวีขึ้นมา เป็นรูปเป็นร่าง สิ่งนี้เรียกว่า ฟองน้ำ


 

         ดูให้ดีจะเห็นในฟองนั้นมีเม็ดเล็กๆ
เป็นจำนวน มากติดต่อกัน เป็นพืดรวมกัน เรียกว่า ฟองน้ำ


 

       เราจ้องดูให้ดีจะเห็นว่าเม็ดเล็กๆนั้นพอตั้งขึ้น แล้วก็แตกย่อยไปเรื่อย ๆ ไม่อยู่นานเลย
นี่แหละเห็นเกิดดับ ๆ 
ตาธรรมกายเห็นอย่างนี้ เห็นเช่นนี้จึง

ปล่อยอุปาทานได้ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอีก 4 กองนั้นก็ทำนองเดียวกัน เห็นเกิดดับๆยิบไปเช่นเดียวกับเห็นในรูป

ทุกข์เป็นของมีและขึ้นประจำกับขันธ์ 5 เป็นของธรรมดาแต่ที่เราเดือดร้อน
ก็เป็นเพราะไปขืนธรรมดาของมันเข้า

 

 


พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร : มรดกธรรม กัณฑ์ 2 หน้า 23-24