มรดกธรรม ตอน 4

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2557

 

 

 

 

มรดกธรรม ตอน 4ทำไมถึงเรียกว่า ศูนย์ ?

(ฐานที่ ๗) นั้นมีศูนย์ ๕ ศูนย์ ศูนย์กลาง ศูนย์ข้างหน้า ศูนย์ข้างขวา ศูนย์ข้างหลัง ศูนย์ข้างซ้าย

ศูนย์กลาง คือ อากาศธาตุ
ศูนย์ข้างหน้า คือ ธาตุน้ำ
ศูนย์ข้างขวา คือ ธาตุดิน
ศูนย์ข้างหลัง คือ ธาตุไฟ
ศูนย์ข้างซ้าย คือ ธาตุลม

เครื่องหมายใสสะอาดตรงช่องอากาศขาด กลางตรงนั้นเรียกว่า ศูนย์

ทำไมถึงเรียกว่าศูนย์ ?
       ตรงนั้นเวลาสัตว์ไปเกิดมาเกิดแล้วก็มาอยู่ในที่สิบ อยู่ในกลางดวงนั้น กายละเอียด อยู่ในกลางดวงนั้น พ่อแม่ประกอบ ธาตุธรรมถูกส่วนเข้าแล้ว ก็ตกศูนย์ทีเดียว พอตกศูนย์ก็ลอยขึ้นมาเหนือกลางตัว
๒ นิ้วมือ (เป็นดวงกลมใส) เท่าฟองไข่แดง ของไข่ไก่ ใสเป็นกระจกส่องเงาหน้า นี่มันจะเกิดละ นี้เรียกว่าศูนย์

ศูนย์นั้นเป็นสำคัญนักจะเกิดมาในมนุษย์โลก ก็ต้องเกิดที่ศูนย์นั้น จะไปนิพพานก็ต้อง เข้าศูนย์นั้นไปเหมือนกัน จะไปสู่มรรคผล
นิพพานก็ต้องเข้าศูนย์นั้นเหมือนกัน แบบเดียวกัน

ถ้าจะตายจะเกิดเดินตรงกันข้าม ถ้าว่าจะเกิดก็ต้องเดินนอกออกไป
ถ้าว่าจะไม่เกิดก็ต้องเดินในเข้าไป กลางเข้าไว้ หยุดเข้าไว้ ไม่คลาดเคลื่อน
นี้ตายเกิดอย่างนี้ ให้รู้จักหลักอย่างนี้ 

 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร : มรดกธรรม กัณฑ์ 1 หน้า 39-40