มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 15 มรรคผลนิพพาน คืออะไร

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 15

มรรคผลนิพพาน คืออะไร

 
 
 
 
          มรรคผลนิพพาน อะไรเป็นมรรค? อะไรเป็นผล? อะไรเป็นนิพพาน?

มรรคผลนิพพาน กายธรรมอย่างหยาบ กายธรรมโคตรภู โสดา สกทาคา อนาคา อรหัตอย่างหยาบนั่นแหละเป็นตัวมรรค

กายธรรมอย่างละเอียด โสดาอย่างละเอียด สกทาคาอย่างละเอียด อนาคาอย่างละเอียด อรหัตอย่างละเอียด นั่นแหละเป็นตัวผล
นั่นแหละมรรคนั่นแหละผล

แล้วนิพพานล่ะ ธรรมที่ทำให้เป็นกายโคตรภู โสดา สกทาคา อนาคา อรหัต พอถึงธรรมที่ทำให้เป็นพระอรหัต ก็ถึงนิพพานกัน นิพพานอยู่อย่างนี้

ถ้าไม่มีธรรมที่ทำให้เป็นพระอรหัตก็ไป นิพพานไม่ได้  ธรรมที่ทำให้เป็นพระอรหัต เป็นวิราคธาตุวิราคธรรม ตัวนิพพาน เป็นวิราคธาตุวิราคธรรมเขาก็ดึงดูดกัน พอถูกส่วนเข้าก็ดึงดูดกันรั้งกันไปเอง

 
 
 
 

 

 
พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์ : กัณฑ์ 4 หน้า 14