แม้ทะเลาะกัน คนดีกับคนพาล ก็ต่างกัน

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
แม้ทะเลาะกัน คนดีกับคนพาล ก็ต่างกัน
 

        ถึงแม้สัตบุรุษวิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็ว
  ส่วนคนพาลทั้งหลายย่อมแตกกันเหมือนภาชนะดิน เขา
  ย่อมไม่ได้ความสงบเวรกันเลย

 

        คนดีกับคนพาลนั้นแตกต่างกันลิบลับ
   แม้จะทะเลาะกันก็ยังแตกต่างกัน
  คนดีมีความอดทนสูงมีความอดกลั้นมากไม่แสดงความ
  โกรธให้เห็น
  ยกเว้นมันเหลืออดแล้ว...แต่กระนั้นก็หายโกรธเร็ว
  คนดีย่อมไม่ผูกโกรธ และย่อมให้อภัยซึ่งกันและกัน
  เมื่อใจสงบความเป็นมิตรจึงเชื่อมเข้าหาได้โดยไม่ยาก...
  เหมือนไม้ขีดลงไปในน้ำ น้ำย่อมไหลเข้าหากันอย่าง
  รวดเร็ว แนบแน่นสนิทและไร้ร่องรอย

 

      คนพาลมักขาดความอดทนอดกลั้น มักแสดงอาการ
  โกรธอยู่เสมอ โกรธก็ง่าย แต่หายยาก
  คนพาลย่อมผูกโกรธ ผูกใจเจ็บย่อมไม่อภัยให้ใครง่ายๆ
  เมื่อคนพาลวิวาทกับคนพาล
  เหตุการณ์ย่อมบานปลาย
  เวรของเขาย่อมพอกพูน
  ย่อมแตกกัน ยากนักที่จะสมานเข้าหากัน
  เหมือนหม้อดินที่ตกกระทบพื้น
  แล้วแตกกระจัดกระจาย
  ไม่สามารถนำมาต่อกันได้อีก
    

       ดังนั้นจงอย่าอยู่ใกล้คนพาลและอย่าวิวาทกับใครๆ
   เลย

   
 
 
  ส่องธรรม ล้ำภาษิต
      อิ่มธรรม(เล่ม 2)
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร