ผู้ให้...ก็ย่อมได้

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2557

 
 
ผู้ให้...ก็ย่อมได้

วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ

ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ
(ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๕๔)


การไหว้ก่อน การให้ก่อน
คือการอ่อนน้อม อ่อนโยน
แต่ไม่ใช่อ่อนแอ

คนจะเจริญได้เพราะการอ่อนน้อม
คนไม่เจริญเพราะความแข็งกระด้าง

แข็ง...ทิ่มแทง...ไม่ได้อะไร
อ่อน...ซึมซาบ...แผ่ไปทั่ว

อย่ายอมหักไม่ยอมงอ
ยอมๆเสียบ้าง ให้ก่อนเสียบ้าง
แล้วจะได้อะไรบางอย่าง มากกว่าการไม่ยอม การไม่ให้

ให้รอยยิ้ม
จะได้รับรอยยิ้มและความสดชื่น
ให้การไหว้
จะได้รับการไหว้และความเป็นมิตรภาพ

ให้ก่อนย่อมได้รับก่อน
ให้ไปเถอะแม้ผลนั้นจะยังไม่ชัดเจน
แต่ความภูมิใจในฐานะผู้ให้ย่อมเกิดขึ้นทันที่

“การให้” ได้สำเร็จประโยชน์ทันทีที่ให้
และความสุขที่เกิดจากการให้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว

สังเกตดูเงียบๆ สิ...

ส่องธรรม ล้ำภาษิต โดย...อิ่มธรรม
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร