ผู้ให้...ก็ย่อมได้

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2557

 
 
ผู้ให้...ก็ย่อมได้

วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ

ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ
(ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๕๔)


การไหว้ก่อน การให้ก่อน
คือการอ่อนน้อม อ่อนโยน
แต่ไม่ใช่อ่อนแอ

คนจะเจริญได้เพราะการอ่อนน้อม
คนไม่เจริญเพราะความแข็งกระด้าง

แข็ง...ทิ่มแทง...ไม่ได้อะไร
อ่อน...ซึมซาบ...แผ่ไปทั่ว

อย่ายอมหักไม่ยอมงอ
ยอมๆเสียบ้าง ให้ก่อนเสียบ้าง
แล้วจะได้อะไรบางอย่าง มากกว่าการไม่ยอม การไม่ให้

ให้รอยยิ้ม
จะได้รับรอยยิ้มและความสดชื่น
ให้การไหว้
จะได้รับการไหว้และความเป็นมิตรภาพ

ให้ก่อนย่อมได้รับก่อน
ให้ไปเถอะแม้ผลนั้นจะยังไม่ชัดเจน
แต่ความภูมิใจในฐานะผู้ให้ย่อมเกิดขึ้นทันที่

“การให้” ได้สำเร็จประโยชน์ทันทีที่ให้
และความสุขที่เกิดจากการให้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว

สังเกตดูเงียบๆ สิ...

ส่องธรรม ล้ำภาษิต โดย...อิ่มธรรม