ยายรักธรรมะ

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
ยายรักธรรมะ
 
 
       ยายมีใจที่จรดจ่ออยู่กับธรรมะ  แล้วก็รักธรรมะเป็นชีวิตจิตใจ
 

       ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงของยายมีแต่ธรรมะอย่างเดียว ที่จะต้องทำให้ละเอียดๆ ทำให้ละเอียดแล้ว ก็ตอบหลวงพ่อ (หลวงปู่วัดปากน้ำ) ได้ 
 

       ยายรักธรรมะมาก รักยิ่งกว่าชีวิตรักความบริสุทธิ์มากๆ ทำธรรมะจนชำนาญเพราะยายคิดว่า คนที่เห็นธรรมะมีความสุขที่สุด    
   

      เพราะฉะนั้นยาย จึงอธิษฐาน ว่า..ขอให้ยายเกิดมา มีดวงตาเห็นธรรมทุกภพทุกชาติ จนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน แล้วก็ให้รู้แจ้ง เห็นแจ้งแทงตลอดเลย มีความเชี่ยวชาญ ในธรรมะ
 
 

คำสอนคุณยาย