ประมวลภาพพิธีขอขมาบวชแสนรูป วันเสาร์ที่ 5 เม.ย. 2557

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2557