มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 29 มัชฌิมประเทศ ประเทศกลางกาย

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 29

มัชฌิมประเทศ ประเทศกลางกาย
 
 

       เมื่อเราไปพบประเทศอันสมควรเข้าเช่นนั้นแล้ว เราจะต้องพึงปฏิบัติให้ถูกส่วน ประเทศที่สมควร เป็นประเทศกลางกลาง นั่นแหละที่ใจหยุดเป็นประเทศกลาง ที่กล่าวมาแล้วเป็นประเทศข้างนอก  ประเทศข้างในต้องหยุดอยู่กลางดวงธรรม ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยุดตรงนั้น จึงจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่สมควรทีเดียว  หยุดตรงนั้นถูกมัชฌิมประเทศ ถูกมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติเป็นกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองอย่าง คือ กามสุขัลลิกานุโยค กับ อัตตกิลมถานุโยค เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแท้เหตุนี้แหละท่านทั้งหลายที่ได้มาประสบพบพระพุทธศาสนาต้องหยุดตรงนี้แหละ จับหลักอันนี้ให้ได้ ถ้าจับหลักตรงนี้ไม่ได้ ก็ไม่ถูกร่องรอยทางพุทธศาสนา ถึงจะปฏิบัติศาสนาสัก 50 พรรษา 80, 90 พรรษา หรือแม้ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย ชนิดใดก็ช่าง เข้าทางนี้ไม่ถูกก็เหลว ไม่ถูกต้องร่องรอยทางพุทธศาสนา
 
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 7 หน้า 6