ความรู้สากล

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
ความรู้สากล
 

       คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็น...ความรู้สากล ที่ทุกคนในโลกจะต้องศึกษาเพื่อจะได้นำกลับมาพัฒนาตนเองจะทำให้ดำเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้องปิดอบาย ไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบัน และดับทุกข์ได้

       ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ ถ้ายังไม่ได้ศึกษา  เราจะไม่มีวัน ทำได้ถูกต้อง...ตรงนี้อันตราย
 
 
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่
 
 
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร