หลักของการปฏิบัติธรรม

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2558

 

หลักของการปฏิบัติธรรม

 

หลักของการปฏิบัติธรรม

          การปฏิบัติธรรม คือ..การทำใจของเราให้ว่างเปล่า ปราศจากภารกิจ  ใสบริสุทธิ์แล้วก็หยุดนิ่ง อยู่ภายใน 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ใจของเรา  มุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพาน 

         ฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นเครื่องกังวลใจ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม เราจะต้องพยายามปลด ปล่อย วาง ฝึกให้ใจว่าง ๆ  ไม่คิดปรุงแต่งอะไร ให้ฝึกหัดเอาไว้ แล้ววันหนึ่ง สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวของเราเอง โดยเฉพาะในยามที่เรา  ใกล้จะละโลก เพราะทุกคนในโลกนี้ล้วนต้องตายกันหมดทุกคน  จะช้าหรือเร็วเท่านั้น และกำหนดวันเวลาสถานที่ไม่ได้เลย

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่