เมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยม

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2558

 

เมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยม

 

เมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยม

              ดวงบารมีทุกดวง จะซ้อนกันอยู่ในกลางตัวของเรา   พอรวมได้ถูกส่วน  ก็จะกลั่นธาตุในตัวเรา  รวมทั้งเห็น จำ คิด รู้ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ    ตลอดจนสติปัญญาของเราให้สะอาดบริสุทธิ์  

              เมื่อกระแสบุญ บารมีเหล่านี้เต็มเปื่ยมแล้ว  ก็จะนำพาเราให้เข้าถึงพระธรรมกาย  และเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์  กิเลสอาสวะต่าง ๆ ก็พลันหมดสิ้นไป 

 

 

 ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่