คุณธรรมพื้นฐานของนักสร้างบารมี

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2558

 

คุณธรรมพื้นฐานของนักสร้างบารมี

 

คุณธรรมพื้นฐานของนักสร้างบารมี

1. ความมีวินัย
2.ความเคารพ
3.ความอดทน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระคุณสามประการ

1.พระบริสุทธิคุณ เพราะมีวินัย คือศีลที่เข้มข้น

2.พระปัญญาธิคุณ เพราะมีความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน จับดีผู้อื่น จนเกิดดวงปัญญา

3.พระกรุณาธิคุณ ทรงมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบจนเกิดความเมตตา ว่าสิ่งเหล่านั้นมีความเกิดและดับเป็นธรรมดา

           การที่เรามีคุณธรรมสามประการนี้อยู่ในใจไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมไหน ตำแหน่งไหน ก็สามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุข และมีเป้าหมาย หากพลาดพลั้งประสพอุปสรรคหรือข้อขัดแย้งกระทบกระทั่งกันจงกลับไปที่เดิม คือคุณธรรมขั้นพื้นฐาน และเราจะสามารถ สร้างความดี สร้างบารมีอย่างเป็นสุข

 

 

(พระเทพญาณมหามุนี)

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร