ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตา

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
♡ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตา
แม้มืด เมื่อย ฟุ้ง "บุญก็ยังเกิดขึ้นในตัว" แม้ไม่มากมันก็ยังมี
ก็เท่ากับว่าบุญได้ถูกสั่งสมไปเรื่อย ๆ ทุกวัน
จนกระทั่งถึงจุดที่เราประสบความสำเร็จ
 

♡แปลว่า ทันทีที่เรานั่งหลับตา
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราก็ได้ชื่อว่ากำความสำเร็จที่จะเข้าถึง
พระรัตนตรัยในตัวล้านเปอร์เซ็นต์แล้ว
 

♡ความไม่สำเร็จมีเพียงประการเดียว
คือ ไม่ได้ทำ ถ้าได้ทำก็จะค่อย ๆทำได้
 

♡จะสว่างช้าหรือเร็วไม่สำคัญ
สำคัญขอให้เริ่มลงมือทำ
ทำให้สม่ำเสมอ เดี๋ยวเราก็ได้
 
 

คุณครูไม่ใหญ่♡
16ม.ค.2548