ภารกิจที่รอการพิสูจน์

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2557

 
 
ภารกิจที่รอการพิสูจน์
 

เราได้ยินได้ฟัง
คำว่า “ธรรมกาย” กันบ่อย
แต่เรายังไม่รู้จักเลยว่า...
ธรรมกายเป็นอย่างไร
มีลักษณะอย่างไร
ยังไม่ได้พบ
ไม่ได้เห็นด้วยตัวของเราเอง
เป็นแต่เพียงได้ยินได้ฟังเท่านั้น
เพราะฉะนั้น ภารกิจนี้ยังมีอยู่
เป็นสิ่งที่รอการพิสูจน์ด้วยตัวของเราเอง
เป็นปัจจัตตัง คือ รู้ได้เฉพาะตน

 
 
พระเทพญาณมหามุนี
__ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 26)