เฉยๆ เป็นกลางๆ

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2558

 

เฉยๆ เป็นกลางๆ

 

ใจของเรา ความคิดเข้ามาได้ทีละอย่าง
ถ้าคิดดี ชั่วกับไม่ดีไม่ชั่ว ก็ไม่เข้า
ถ้าคิดชั่ว ดีกับไม่ดีไม่ชั่ว ก็ไม่เข้า
ถ้าหากเฉยๆ เป็นกลางๆ ชั่วกับดี ก็ไม่เข้า

 

๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร