เฉยๆ เป็นกลางๆ

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2558

 

เฉยๆ เป็นกลางๆ

 

ใจของเรา ความคิดเข้ามาได้ทีละอย่าง
ถ้าคิดดี ชั่วกับไม่ดีไม่ชั่ว ก็ไม่เข้า
ถ้าคิดชั่ว ดีกับไม่ดีไม่ชั่ว ก็ไม่เข้า
ถ้าหากเฉยๆ เป็นกลางๆ ชั่วกับดี ก็ไม่เข้า

 

๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)