อดทนสร้างบารมี

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2558

 

อดทนสร้างบารมี

 

การสร้างบารมีบางครั้งเราก็ต้องอดทน
ต้องเหนื่อยยากลำบาก
เพราะถ้าเราไม่เหนื่อยยากลำบาก
เราจะได้บารมีมาจากไหน

 

๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)