กำเนิดธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2557

 

 

กำเนิดธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม   การเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทาง นักเดินทาง ย่อมต้องการที่พัก คลายความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า ให้มีกำลังในการเดินทางต่อไป

การเดินทาง ในวัฎฎะสงสารอันยาวไกล เพื่อไปให้ถึงฝั่งพระนิพพาน ที่เต็มไปด้วยกิเลส อวิชชา เป็นอุปสรรคขวากหนาม ก็ย่อมต้องการที่พัก เช่นกัน

ธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ที่พัก
ให้หายเหนื่อย ก่อให้เกิดกำลังกาย กำลังใจ เดินทางต่อไป จนบรรลุเป้าหมาย

 


● ยิ่งการเดินทาง เพื่อไปปราบมาร กับ มหาปูชนียาจารย์วิชชาธรรมกาย ให้ถึงที่สุดแห่งธรรม ด้วยแล้ว ยิ่งต้องใช้กำลังใจ ที่สูงส่ง นอกจากพระรัตนตรัยภายใน
ที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้ว

กัลยาณมิตร เพื่อนร่วมทาง ร่วมอุดมการณ์ ที่คอยประคับประคองยกใจ ให้กันและกัน ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะ กัลยาณมิตร เป็น ทั้งหมดของพรหมจรรย์
ธรรมะริมทาง จึงถือกำเนิด เกิดขึ้น

 


● ขอปวารณา จะทำหน้าที่ ธรรมะริมทาง
ร่วมเดินทางไปกับพี่น้องนักสร้างบารมี ทุกคน
จนกว่า จะถึงที่สุดแห่งธรรม
เพื่อคืนความสุขที่แท้จริง คืนความยุติธรรม ให้กับทุกคน

 


19 เมษายน 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม