เมื่อเราเจอคนมากขึ้น

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
เมื่อเราเจอคนมากขึ้น
เราจะเจอทั้ง
คนที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว
คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
คนที่มีแววประสบความสำเร็จ
และคนที่มีแววจะล้มเหลว

 

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักมีบุคลิกคล้ายๆ กัน เช่น
 

1) ชอบจับผิด คิดเล็กคิดน้อย

2) เอาแต่ใจ ไม่มีเหตุผล

3) พร้อมจะทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต

4) เจ้าอารมณ์ ใจร้อน หงุดหงิดง่าย

5) น้อยใจเก่ง ชอบให้คนเอาอกเอาใจ

6) ถ้าไม่สบอารมณ์   พร้อมยกเลิกคำพูดได้โดยง่าย

7) ชอบหมกปัญหา ปกปิดความผิด

8) ชอบโอ้อวด ยกตนข่มท่าน

9) ไม่มีวินัยการเงิน ฯลฯ
 

คนที่ประสบความสำเร็จจะมีบุคลิกคล้ายๆ กัน เช่น
 

1) มองภาพสุดท้ายของงานที่ทำออก

2) วางแผนเป็นขั้นเป็นตอน

3) กำหนดระยะเวลาในแผนงานแต่ละขั้น
 
4) รู้วิธีวางองค์ประกอบในตอนเริ่มต้นทำงาน

5)ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งรีบดำเนินงานไปตามแผน ตามเป้าหมาย ตามระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน

6) ใจเย็น สุขุม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

7) เปิดเผย จริงใจ เข้ากับคนง่าย คำพูดเชื่อถือได้

8) มีความรับผิดชอบ ไม่โยนความผิด

9) มีวินัยการเงิน ฯลฯ
 
 

สิ่งเหล่านี้ต้องสังเกตตัวเราเองให้ดี


๒๓ เมษายน ๒๕๕๗