เมืองหลวง นักสร้างบารมี

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2557

 
เมืองหลวง นักสร้างบารมี
 


ประกาศ...ถึงพี่น้องนักสั่งสมบุญ นักสร้างบารมี ทุกท่าน

● หากท่าน เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า ต่อการสั่งสมบุญ อย่างมีความสุข แสดงว่า ท่านกำลังสร้างบารมี เบื้องต้น

● หากท่าน สั่งสมบุญ  เสี่ยงต่อการสูญเสียอวัยวะ อย่างมีความสุข แสดงว่า  ท่านกำลังสร้างบารมี แบบ อุปบารมี

● หากท่าน สั่งสมบุญ เสี่ยงต่อการ สูญเสียเลือดเนื้อและชีวิต อย่างมีความสุข แสดงว่า  ท่านกำลังสร้างบารมี แบบ ปรมัตถบารมี

● หากท่านกำลังสร้างบารมี จะแบบเบื้องต้น แบบอุปบารมี หรือแบบป​รมั​ต​ถบารมี อย่างมีความสุข แล้วรู้สึกว่า...

ทำไม ! ต้องเหนื่อย
ทำไม ! ต้องอดทน กับคนรอบข้าง

แสดงว่า ท่านกำลัง อยู่ ท่ามกลางนักสร้างบารมี อยู่กลางเมืองหลวง ของ นักสร้างบารมี

โปรด อ่านอีกครั้ง !

 
 
 
8 พฤษภาคม 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม