ทรงสะกดองคุลิมาลด้วยคำพูด

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2557

 

  ทรงสะกดองคุลิมาลด้วยคำพูด


       ในการปราบโจรร้ายองคุลิมาลนั้น นอกจากจะทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ คือทรงกระทำให้องคุลิมาล
วิ่งไล่ไม่ทันแล้ว ยังทรงใช้วิธีอาเทสนาปาฏิหาริย์คือพูดดักใจอีกด้วย

      เมื่อองคุลิมาลวิ่งไล่พระพุทธเจ้าจนเหนื่อยอ่อน แต่ไล่ไม่ทันสักทีนั้น เขาได้ตะโกนออกมาว่า
"หยุดก่อน สมณะ หยุดก่อน"

      พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า "เราหยุดแล้ว แต่ท่านสิยังไม่หยุด" พระดำรัส นี้ ต้องการจะให้
องคุลิมาลเกิดความงุนงงซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความสนใจต่อไป
"ท่านสมณะพูดมุสา ท่านเดินอยู่ ไฉนจึงว่าเราหยุดแล้ว"

       พระพุทธองค์ทรงดักใจด้วยประโยคต่อไปว่า "เราหยุดทำบาปแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุด" เท่านั้นเองแสงสว่างก็เกิดขึ้นในดวงใจขององคุลิมาล เขาหยุดวิ่ง โยนดาบทิ้งแล้วก็คุกเข่าลงแทบพระยุคลบาท เพื่อฟังการสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ต่อไป

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร