จะยกธง หรือจะยกธรรม ?

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2557

 

จะยกธง หรือจะยกธรรม ?ใจของมนุษย์มีปกติไหลลงต่ำ...
พร้อมจะโอนอ่อนไปตามกระแสของบาปอกุศลอยู่เสมอ

เพราะเชื้อ "โลภ โกรธ หลง" ที่ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจ
เหมือนเชื้อเพลิงที่โดนแค่ประกายไฟ ก็โหมไหม้ลุกลาม

ดังนั้น...ความชั่วจึงทำได้ง่าย
คล้ายวัชพืชที่ไม่ต้องปลูก แต่กลับงอกเงยขึ้นได้ทุกที่

ด้วยเหตุนี้...พระพุทธองค์จึงทรงอุปมาไว้ว่า
"คนไปสวรรค์เท่าเขาโค  แต่คนไปอบายเท่าขนโค"

ในโลกที่เต็มไปด้วยกระแสกิเลสอันเชึ่ยวกรากเช่นนี้
เราชาวพุทธคงต้องตอบตัวเองก่อนว่า...

จะยอมยกธงขาว...สิโรราบต่อกิเลสอันน่าเย้ายวน
หรือจะปักธงรบ...ยก"ธรรม" เป็น "ธงชัย" ขึ้นสู้

มาเถิด...ยอดนักรบกองทัพธรรมทุกท่าน
บัดนี้ ธงรบ"อหิงสา ปรโม ธัมโม" ได้โบกสะบัดขึ้นแล้ว

โลกกำลังรอคอย"กัลยาณมิตร"มาพิชิตความมืดบอด
และช่วยกันสร้าง"สันติสุขภายใน" ด้วยใจที่ "หยุดนิ่ง"

 


ธีรนาถ
17 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0096354842185974 Mins