สัปปุริสูปัสสยะ

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2549

 

.....สัปปุริสูปัสสยะ แปลว่า คบหาสัตบุรุษ คือทำความคุ้นเคย เข้าไปหา ฟังคำแนะนำ คำสั่งสอนของสัตบุรุษซึ่งเป็นผู้รู้และสามารถ

 

.....สัตบุรุษ แปลว่า คนดี คนสงบ คนที่ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม หมายถึง คนที่คุณวุฒิ คือมีความรู้ มีประสบการณ์ เข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้ดีและถูกต้อง คนที่มีคุณภาพ คือมีความสามารถ ทำได้ จัดแจงได้ คนที่มีคุณธรรม คือเป็นสุจริตชน ประพฤติดีปฏิบัติดี กล่าวโดยรวมคือคนที่สามารถแนะนำทางดำเนินชีวิตที่ถูกที่ดีให้แก่ผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีได้ เช่น พ่อ แม่ ครูอาจารย์ พระสงฆ์ เป็นต้น

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.008387815952301 Mins