4 กำจัดอาสวกิเลสได้

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2557

 

4 กำจัดอาสวกิเลสได้


            อาสวกิเลสภายใน เป็นภัยอย่างใหญ่หลวงที่หาบหามเอาความทุกข์เข้ามาสู่ตัวเรา การกระทำของเราหลายประการที่ต้องเดือดร้อนเพราะการตามใจกิเลสนั้นมีมากมายสุดพรรณนา แต่สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ด้วยการทำสมาธิ เราจะพบว่า คนที่ทำสมาธิ หลายคนจากที่เป็นคนใจร้อน เจ้าโทสะจะกลายเป็นคนใจเย็น มีเมตตา หรือบางคนสามารถที่จะพันาการเรียนรู้ของตนให้ดีขึ้นได้ด้วยสมาธิอันเป็นเครื่องชี้ให้เห็นได้ในเบื้องต้นว่าสมาธินั้นทำให้คนมีโมหะน้อยลง นี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิในการกำจัดกิเลสในเบื้องต้น ในระดับที่ลึกกว่านั้นสมาธิจะเป็นสิ่งที่กำจัดกิเลสได้จริงและอย่างเด็ดขาดเมื่อเราได้มีการ ปฏิบัติอย่างจริงจัง จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ หมดกิเลสอาสวะเลิกเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0042187690734863 Mins