ประโยชน์ของการทำสมาธิอันจะทำให้เกิดแรงดลใจที่จะฝึกสมาธิ เพื่อพิสูจน์และก่อให้เกิดผลดี


การยิ้ม เป็นภาษากายที่สำคัญที่สุด เป็นการเปิดประตูของหัวใจเพื่อรับความสุข และให้ความสุขแก่ผู้อื่น
...อ่านต่อ
หน้าที่ของเพื่อนพึงปฏิบัติต่อเพื่อนควรอนุเคราะห์เพื่อน หรือพึงปฎิบัติต่อเพื่อน 5 ประการ
...อ่านต่อ
หน้าที่ของสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาสามีมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยา 5 ประการ
...อ่านต่อ
บุตรมีหน้าที่ปฏิบัติต่อมารดาบิดา 5 ประการ คือ
...อ่านต่อ
ในการเริ่มต้นทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อที่จะขยายเครือข่ายคนดี ก่อนอื่นเราต้องทราบธรรมชาติของคนในสังคมก่อน
...อ่านต่อ
การสร้างสรรค์อารมณ์ที่ดีอารมณ์งดงาม ความสุนทรีย์ให้เกิดในชีวิตและในบรรยากาศโดยรอบ"รอยยิ้ม"
...อ่านต่อ
ทุก 1 ชั่วโมง ขอ 1 นาที เพื่อหยุดใจ นึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ ว่างๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7หมายความว่า
...อ่านต่อ
หมายความถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระซึ่งเป็นตัวแทนของพระรัตนตรัย ใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
...อ่านต่อ
ใน 1 นาทีให้นึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาอีกหนึ่งวัน ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข อันตัวเรานั้น ตายแน่ ตายแน่
...อ่านต่อ
หมายถึงการฝึกให้หลับอย่างมี ติในศูนย์กลางกายฐานที่ 7 หลับไปในห้วงของความสว่าง ในห้วงของความสงบ
...อ่านต่อ
หมายถึงทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอน หรือก่อนเข้านอน หรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอน ให้นึกถึง ความดีที่ได้ทำมาตลอดวัน
...อ่านต่อ
ทั้งนี้เพื่อการพันาที่ต่อเนื่องในเรื่องของการปฏิบัติ การจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งทบทวนยิ่งรู้แจ้ง ยิ่งเกิดบุญ
...อ่านต่อ
นำบุญไปฝากคนที่บ้าน หมายถึงการเดินทางกลับบ้านด้วยความสดชื่น ด้วยจิตใจสดใสมีพลัง เต็มเปียมด้วยความรัก ความเมตตา และความเข้าใจถึง ภาวะในบ้านของตน คนใกล้ชิด
...อ่านต่อ
การบ้าน 10 ข้อ คือ เทคนิคสู่ความสุขภายใน เทคนิคสู่ความได้ผลของการปฏิบัติสมาธิ
...อ่านต่อ
ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอน ไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้า อาบน้ำ แต่งตัวรับประทานอาหาร ล้างจาน กวาดบ้าน ออกกำลังกาย ขับรถ ทำงานให้นึกถึงดวง หรือองค์พระไปด้วย
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้น
...อ่านต่อ
ในการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกคือธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้น พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงอานิสงส์ของการทำสมาธิ 5 ประการ
...อ่านต่อ
สมาธินั้นมีประโยชน์มากมาย โดยพระพุทธองค์ได้ทรงชี้ให้เห็นอานิสงส์ของสมาธิในสมาธิสูตรไว้ 4 ประการ
...อ่านต่อ
สมาธิเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสุข ทุกวันนี้ทุกลมหายใจเข้าออกของชาวโลกต่างพะวงอยู่แต่เรื่องนอกกายเป็นส่วนมาก
...อ่านต่อ
ความสุขเป็นรากฐานของชีวิตทั้งมวล ทุกชีวิตต่างปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
การทำสมาธิจิตได้ดีจะทำให้เรามีญาณทัสนะที่ทำให้รู้ ภาพการณ์ต่างๆ ของโลกและของตนเอง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล