นำบุญไปฝากคนที่บ้าน

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2557

 

นำบุญไปฝากคนที่บ้าน

 

           นำบุญไปฝากคนที่บ้าน หมายถึงการเดินทางกลับบ้านด้วยความสดชื่น ด้วยจิตใจสดใสมีพลัง เต็มเปียมด้วยความรัก ความเมตตา และความเข้าใจถึง ภาวะในบ้านของตน คนใกล้ชิด อย่างพอคาดคะเนได้ว่าในแต่ละวันจะต้องกลับไปพบกับอะไร ทำให้เกิดภาวะเตรียมตัว เตรียมใจ ห่อหุ้มตนไว้ด้วยภาวธรรม ที่ตนเข้าถึง หรือด้วยอารมณ์ ดใสแช่มชื่น อย่างพร้อมที่จะพบกับทุกสิ่งบนพื้นฐาน
แห่งเมตตาธรรมของตนประโยชน์ตน


1. ทำให้บุญไหลหล่อเลี้ยงกาย วาจา ใจ ได้ตลอดระยะทางกลับบ้าน


2.สามารถทำให้บุญทับทวีได้ด้วยอารมณ์ที่งดงามและความปีติที่ได้ทำมาและจะทำต่อไปที่บ้าน

3. ถ้ารักษาอารมณ์ บาย หรือวางกลางไว้ได้ตลอดการเดินทางกลับบ้าน ทั้ง ภาวธรรมและบุญ
จะยิ่งมากมาย ตลอดจนทำให้เกิดกุศโลบายในการที่จะทำให้บ้าน ดชื่นได้ด้วยตัวเรา


4. เมื่อทำได้สัมฤทธิผลจะเกิดบุญต่อเนื่องมากมาย บุญที่เกิดกับคนอื่นๆ ย่อมไหลกลับมา
หล่อเลี้ยงตัวเราประโยชน์ผู้อื่น


1. ทำให้คนในบ้าน ในครอบครัว ที่ไม่อาจไปโรงเรียนได้ด้วยภารกิจ ได้รับบุญ ได้รับความสุข
พลอยชื่นใจไปด้วย คือ "ทำให้เกิดบุญขึ้นในใจเขา" นั่นเอง


2. กลับไปยังภาระหน้าที่ของตนเองให้ มบูรณ์ด้วยความแจ่มใสไม่ปล่อยปละละเลย ไม่ปล่อยให้
ตกเป็นภาระของใคร เช่น หน้าที่ของ บุตร ธิดา ภรรยาสามี ฯลฯ ทำให้เกิดความสุขสุนทรีย์
มากขึ้นกว่าเดิม


3. ความ ดใสรอยยิ้ม และคำพูดดีๆ ที่ปรับไปตาม ภาพของแต่ละบ้าน แต่ละสิ่งแวดล้อม
ย่อมทำให้ไม่เกิดการนึกตำหนิติเตียนตัวเรา ครูบาอาจารย์ของเราและพระพุทธศาสนา


4. ไม่ทำให้บุคคลอื่นเป็นบาป ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เป็นที่รักหรือคนใกล้ชิดกระทำบาป


5. ทำให้บุญไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงคนในบ้าน บรรยากาศในบ้านในครอบครัวเกิดการพัฒนาเกิดสิ่ง
ที่ดีขึ้นได้ด้วยบุญที่เรานำไปฝากเป็นประจำ


วิธีการ
           ตั้งจิตอธิษฐานขณะเมื่อพระอาจารย์นำอธิษฐาน ให้การนำบุญไปฝากคนที่บ้านของเราสัมฤทธิผลด้วยความ ดใสทั้ง องฝ่าย ให้เกิดขึ้นโดยง่าย ทั้งประโยชน์ตน(ตัวเรา) และประโยชน์ท่าน(บุคคลในบ้าน)วางใจเบาๆ ไว้ที่กลางกาย ไว้ในตัว ไว้ในกลาง ภาวธรรมของตน เท่าที่ ภาวธรรม ภาวะอารมณ์ของเราจะเอื้ออำนวยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องร้อน เรื่องร้าย เรื่องการวิพากษ์ วิจารณ์ วิจัยใดๆพูดแต่เรื่องดีๆ คำพูดดีๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080329974492391 Mins