บทฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2557

 

บทฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน

 


         การบ้าน 10 ข้อ คือ เทคนิคสู่ความสุขภายในเทคนิคสู่ความได้ผลของการปฏิบัติสมาธิ เทคนิคสู่ความเป็นที่รักและความเป็นคนดีมีค่าของสังคม ซึ่งความ งบสุขภายในเป็นประตูเปิดสู่ความเป็นผู้มีปัญญามีทรัพย์ มีความรุ่งเรืองในชีวิต หากทำได้ครบทั้ง 10 ข้อ ความสุข ความรุ่งเรืองของชีวิตย่อมเป็นไปได้ไม่ไกลเกินเอื้อม ไม่ช้าเกินรอ ลงมือทำเมื่อไรความสุขความสงบ ความรุ่งเรืองจะค่อยๆ เป็นไปทีละน้อยๆอย่างแน่นอน เพราะตะกอนที่เกิดจากความไม่งามในชีวิตจะถูกทำให้หมดไป อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ผู้ประพฤติ ผู้ปฏิบัติตามจริงจะรู้ได้ด้วยตน

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013020634651184 Mins