ทิศเบื้องซ้าย มิตรสหาย

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2557

 

ทิศเบื้องซ้าย มิตรสหาย

 


             บุคคลพึงปฏิบัติหน้าที่ต่อมิตรสหาย 5 ประการ คือ


             1. ให้ปัน
             2. เจรจาถ้อยคำเป็นที่รัก
             3. เป็นผู้มีตนเสมอ
             4. ช่วยเหลือประโยชน์ของเพื่อน
             5. ไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความเป็นจริง

             หน้าที่ของเพื่อนพึงปฏิบัติต่อเพื่อน
             ควรอนุเคราะห์เพื่อน หรือพึงปฎิบัติต่อเพื่อน 5 ประการ คือ


             1. รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว
             2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว
             3. เมื่อมิตรมีภัยสามารถเป็นที่พึงได้
             4. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ
             5. นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010313351949056 Mins