ประโยชน์ของสมาธิในพระพุทธศาสนา

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2557

 

ประโยชน์ของสมาธิในพระพุทธศาสนา


         ในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้น พระองค์
ได้ทรงออกผนวช เพื่อแ วงหาหนทางพ้นทุกข์ การแ วงหาหนทางพ้นทุกข์ของพระองค์ซึ่งรวมระยะเวลายาวนานถึง 6 ปีแห่งการแ วงหาโมกขธรรมนั้น ในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบว่า วิธีการที่จะนำไปสู่
การหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงนั้น คือ การทำสมาธิ พระพุทธองค์ทรงตั้งสัตยาธิษฐานและกระทำสมาธิ
อย่างจริงจัง จนในที่สุดพระองค์ก็ทรงบรรลุเข้าสู่ภาวะสูงสุดของการพันาจิตใจมนุษย์นั่นคือการกำจัด
อา วกิเล ให้หมดไปได้และได้พบความสุขอันแท้จริง
สมาธิจึงเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า การที่มนุษย์คนใดจะพันาถึงขั้นสูงสุดในการกำจัดความชั่วร้าย
ออกไปจากใจได้อย่างสิ้นเชิงและพบกับความสุขอันแท้จริงนั้น บุคคลนั้นต้องทำสมาธิและต้องทำอย่างจริงจัง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080721775690715 Mins