ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเรา

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2557

 

ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเรา


         ตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเรา
หมายความถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระซึ่งเป็นตัวแทนของพระรัตนตรัย ใจเรากับใจพระ
จะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อชีวิตจะอยู่ในความปลอดภัย ร่างกายจะได้แข็งแรง เพราะการที่ใจอยู่
กับพระ กระแ ของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
การที่เราอยู่ในองค์พระนั้นแ ดงว่าร่างกายของเราอยู่ในพิทักษ์ของท่าน อยู่ในกระแ ของ
พระนิพพานย่อม ดใสปลอดภัยและแข็งแรง เพราะพระนิพพานนั้นอยู่เหนือภาวะเกิด แก่ เจ็บ ตาย การ
กระทำเช่นนี้อย่างน้อยก็มีผลให้เรา ดใสดชื่น แข็งแรง หรืออายุยืนขึ้นกว่าที่ควร

          การที่ใจเราผูกพันอยู่กับองค์พระย่อมทำให้เราไม่เผลอกระทำการอันไม่ควร หรือด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นองค์พระนี่แหละที่จะป้องกันเราให้พ้นภัย พ้นจากการประพฤติในสิ่งที่เป็นภัยทั้งกับตนเองและคนอื่นรวมทั้งพระท่านจะดึงดูดกระแ ที่เหมือนๆ กันกับองค์ท่าน คือ "ความดีงาม" ให้ไหลมาสู่กายและใจของผู้ที่มีจิตผูกพันกับท่านอยู่เป็นนิตย์ชีวิตของผู้ประพฤติเช่นนี้ จึงมีแต่จะปลอดภัยสดใสเจริญก้าวหน้า และอุดมสมบูรณ์


ประโยชน์ตน


1. มีความปลอดภัย มีความ มบูรณ์ทุกประการในชีวิต บนพื้นฐานบุญที่เราได้กระทำมา
2. ใจมีกำลัง มีพลัง มี ติตื่นเตือนตนได้ตลอดเวลา
3.สมาธิก้าวหน้าทุกขณะวินาที
4. ทำให้ธรรมะกับชีวิตดำเนินควบคู่กันไปได้ด้วยดี การทำสมาธิคล้องจองกันเป็นอันดีกับ
การดำเนินชีวิตประจำวัน
5. ทำให้ทุกลมหายใจเป็นคุณธรรม เป็นความงาม เป็นการสร้างความดีสะ มบารมีของตน
6. ได้รับความไว้วางใจจากคนทั่วไป
7. ปลอดภัยในทุกที่ประโยชน์ผู้อื่น


1. เป็นต้นเหตุแห่งความสุขสงบในสังคม และครอบครัว
2. เป็นต้นทางแห่งทรัพย์ รรเสริญ และความเจริญก้าวหน้าของหมู่คณะ
3. หากประพฤติธรรมดีได้ผลดี ย่อมทำให้กลายเป็นแหล่งบุญของคนใกล้ชิด


วิธีการ


         ให้นึกเหมือนท้องฟ้าทั้งครอบเป็นดวงธรรม หรือเป็นดวงใจอันยิ่งใหญ่ขององค์พระธรรมกาย
พระพุทธเจ้า เพราะกายท่านย่อมใหญ่มากเกินประมาณอยู่แล้ว แล้วตัวเราก็อยู่ครอบโค้ง อยู่ในดวงธรรมมหึมาสว่างไสวนั้น โดยใจของเรากับใจของท่านอยู่ ณ ที่เดียวกัน คือ ศูนย์กลางกายของเรา เท่านี้เราก็จะอยู่ในองค์พระได้โดยง่าย ทุกครั้งที่มองท้องฟ้าก็จะเตือนตนได้ว่าเราอยู่ในดวงธรรมขององค์พระตัวเราอยู่ในองค์พระ

เมื่อกายเราอยู่ในครอบฟ้าอันเปรียบเสมือนดวงธรรม ดวงใจของท่าน ใจของเราย่อมอยู่กับท่าน
กระทำได้ด้วยการนึกเบาๆ เหมือนมีพระองค์น้อยๆ เท่าปลายก้อย หรือเท่าใดก็ได้ อยู่ในกลางกายของเราเหมือนเรากลืนองค์พระลงไปไว้ตรงศูนย์กลางกายของเรา แล้วนึกถึงท่านบ่อยๆฝึกบ่อยๆ จนมีองค์พระอีกหนึ่งองค์ขนาดเท่าตัวเรา เหมือนเราเป็นพระ พระเป็นเรากายเราเสมือนเป็นองค์พระสิ่งเหล่านี้ทำบ่อยๆ แล้วจะติดเป็นนิสัย จะทำให้เรากับพระไม่ห่างกันทั้งวันทั้งคืน เราจึงปลอดภัยอยู่ในบุญได้ตลอดเวลา

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012821992238363 Mins