บุคคลที่ไม่สามารถฝึกสมาธิได้

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2557

บุคคลที่ไม่สามารถฝึกสมาธิได้


          จากตัวอย่างที่นำมาเสนอข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บุคคลแต่ละคน แม้จะมีบุคลิกลักษณะประจำตัวที่แตกต่างกัน หรือในแต่ละวันจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกัน แต่ทุกบุคลิก ทุกอารมณ์ก็สามารถฝึกสมาธิได้ทั้งสิ้น มีเพียงบุคคลที่ไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่ฝึกสมาธิไม่ได้ลักษณะของคนที่ฝึกสมาธิได้และไม่ได้นั้น พระราชภาวนาวิสุทธิ์ท่านได้ รุปเอาไว้ว่า คนที่ปกติทั่วไปสามารถที่จะฝึกได้ ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ หรือสถานการณ์ใดๆ ก็ตามแต่มีบุคคลอยู่ 3 ประเภทที่ต้องเว้นไว้ 1 คือ


1. คนที่เป็นบ้า
          คนประเภทนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมสติของตนได้ เพราะเป็นผู้ที่ขาดสติสัมปัชชัญญะ ไม่สามารถรับรู้และเข้าใจเรื่องราวใดๆ ได้เลยทั้งนี้คนปัญญาอ่อน หรือเป็นโรคดาวน์ซินโดร์ม โดยส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถฝึกสมาธิได้ เพราะมี ภาวะทางจิตใจและ ติปัญญาที่ไม่สมบูรณ์ แต่ก็ปรากฏว่ามีบ้างที่สามารถฝึกสมาธิได้ แต่มีจำนวนน้อยมาก


2. คนตาย

          สำหรับคนที่ตายไปแล้วจิตใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความเป็นมนุษย์ได้เคลื่อนย้ายออกไปจากร่างกายแล้ว เหลือเพียงร่างกายที่เป็นเสมือนท่อนไม้ที่ไม่มีจิตวิญญาณก็ย่อมจะไม่สามารถฝึกสมาธิได้

3. คนที่ไม่ได้ทำ

          ส่่วนคนที่ไม่ได้ทำ อาจจะเป็นเพราะยังไม่รู้จักสมาธิ หรือรู้จักแล้วแต่ยังไม่เล็งเห็น   คุณค่าหรือประโยชน์ที่จะได้รับ จึงมิได้ฝึกสมาธิ หรือก็ทราบว่าสมาธิ มีคุณค่า มีประโยชน์ ทำแล้วจะเกิดผลดี แต่ก็มักจะคิดว่า ไม่มีเวลาที่จะทำ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ฝึกสมาธิ ซึ่งสำหรับบุคคลประเภทนี้ เป็นประเภทที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเอาใจใส่ ให้เวลา และให้คุณค่ากับการฝึก เลิกที่จะเกียจคร้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็สามารถที่จะฝึกได้ตัวอย่างประกอบภาพ ลักษณะบุคคลที่ไม่สามารถฝึกสมาธิได้

 

4.คนเอ๋อ คนบ้า คนตาย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024099767208099 Mins