การฟังธรรมตามกาลหมายถึงอะไร

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
การฟังธรรมตามกาลหมายถึงอะไร
 

       การฟังธรรมตามกาล. คือการขวนขวายหาเวลาไปฟังธรรม  ฟังคำสั่งสอนจาก ผู้มีธรรมะ เพื่อยกระดับจิตใจ และสติปัญญา ให้สูงขึ้นโดยเมื่อฟังธรรมแล้วก็น้อมเอา คุณธรรมเหล่านั้นมาเป็นกระจกสะท้อนดู ตัวเองว่ามีคุณธรรมนั้นหรือไม่ จะปรับปรุง คุณธรรมที่มีอยู่ให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้อย่างไร
 

กาลที่ควรฟังธรรม

       ๑.วันธรรมสวนะ

       ๒.เมื่อจิตถูกวิตกครอบงำ
          ความคิดที่ทำให้เศร้าหมอง
              -กามวิตกกำเริบ
              -พยาบาทวิตกกำเริบ
              -วิหิงสาวิตกกำเริบ

        ๓.เมื่อมีผู้รู้มาแสดงธรรม
 

อานิสงส์การฟังธรรมตามกาล

        ๑.เป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่
        ๒.เป็นการทบทวนความรู้เดิม
        ๓. เป็นการปลดเปลื้องความสงสัยเสียได้
        ๔.เป็นการปรับความเห็นให้ตรง
        ๕.เป็นการฝึกอบรมจิตใจให้สูงขึ้น