ง. การเดิน

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2557

 

ง. การเดิน


            ข้อควรปฏิบัติในการเดิน มีดังนี้


               - ถ้าเดินตามลำพัง ให้เดินอย่างสุภาพ หลังตรง ช่วงก้าวไม่ยาวหรือสั้นเกินไป ไม่เดินเหลียว
หน้าเหลียวหลัง แกว่งแขนพองาม ไม่เดินลากเท้าสำรวมท่าเดินให้เรียบร้อย


               - ถ้าเดินกับผู้ใหญ่ ให้เดินเยื้องไปทางซ้ายข้างหลังท่าน เว้นระยะห่างประมาณ 23 ก้าว ไม่เดิน
เหมือนเดินตามลำพัง ให้อยู่ในลักษณะนอบน้อมสำรวม ถ้าเห็นว่าเดินในระยะใกล้ มือควรประสานกัน


               - การเดินเข้าสู่ที่ชุมนุมหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เก้าอี้นั่ง ให้ปฏิบัติดังนี้


              1. เดินเข้าไปอย่างสุภาพ


              2. เมื่อผ่านผู้ที่นั่งอยู่ก่อน ก็ก้มเล็กน้อย ถ้าผู้นั่งเป็นผู้มีอาวุโสกว่า ก็ก้มตัวมาก ระวังอย่าให้เสื้อผ้าหรือส่วนของร่างกายไปถูกต้องผู้อื่น


              3. ถ้าไม่มีการกำหนดที่นั่ง ก็นั่งเก้าอี้ที่ มควรแก่ฐานะโดยสุภาพ อย่าลากเก้าอี้ให้ดัง หรือ
โยกย้ายเก้าอี้ไปจากระดับที่ตั้งไว้


              4. ถ้าเป็นการนั่งที่มีการกำหนดที่นั่งไว้ ก็นั่งตามที่ของตน


              - การเดินเข้าสู้ที่ชุมนุมหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ต้องนั่งกับพื้น ให้ปฏิบัติดังนี้


              1. เดินเข้าไปอย่างสุภาพ


              2. เมื่อผ่านผู้ที่นั่งอยู่ก่อน ให้ก้มตัว ซึ่งจะก้มมากหรือน้อย ก็แล้วแต่ระยะใกล้ไกล หรือผู้นั่ง
ก่อนนั้น มีอาวุโ มากหรือน้อย ระวังอย่าให้เสื้อผ้าหรือส่วนของร่างกายไปถูกต้องผู้อื่น


              3. เดินผ่านไปแล้วเดินตามธรรมดา


              4. ถ้าระยะใกล้มาก ใช้เดินเข่า


              การเดินเข่า คือ การใช้เข่าท้ังสองข้างยันลงพื้น โดยงอข้อพับไปทางด้านหลัง ใช้เข่าก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ดุจใช้เท้าเดิน แต่การก้าวเข้าหรือเดินเข้านั้น ช่วงก้าวจะก้าวเพียงสั้นๆ ไม่ใช้การก้าวยาวเพราะนอกจากจะทำให้เดินเข้าไม่ถนัดแล้ว การพยุงตัวจะไม่เพียงพอ วิธีเดินเข่าปฏิบัติดังนี้


             1. นั่งคุกเข่า ตัวตรง มืออยู่ข้างๆ ลำตัว
             2. ยกเข่าขวา  ซ้าย ไปข้างหน้าทีละข้าง ลับกัน ปลายเท้าตั้งช่วงก้าวพองาม ไม่กระชั้นเกินไป
             3. มือห้อยลงข้างตัว แกว่งได้เล็กน้อยเช่นเดียวกับการเดิน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร