ง. การเดิน

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2557

 

ง. การเดิน


            ข้อควรปฏิบัติในการเดิน มีดังนี้


               - ถ้าเดินตามลำพัง ให้เดินอย่างสุภาพ หลังตรง ช่วงก้าวไม่ยาวหรือสั้นเกินไป ไม่เดินเหลียว
หน้าเหลียวหลัง แกว่งแขนพองาม ไม่เดินลากเท้าสำรวมท่าเดินให้เรียบร้อย


               - ถ้าเดินกับผู้ใหญ่ ให้เดินเยื้องไปทางซ้ายข้างหลังท่าน เว้นระยะห่างประมาณ 23 ก้าว ไม่เดิน
เหมือนเดินตามลำพัง ให้อยู่ในลักษณะนอบน้อมสำรวม ถ้าเห็นว่าเดินในระยะใกล้ มือควรประสานกัน


               - การเดินเข้าสู่ที่ชุมนุมหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เก้าอี้นั่ง ให้ปฏิบัติดังนี้


              1. เดินเข้าไปอย่างสุภาพ


              2. เมื่อผ่านผู้ที่นั่งอยู่ก่อน ก็ก้มเล็กน้อย ถ้าผู้นั่งเป็นผู้มีอาวุโสกว่า ก็ก้มตัวมาก ระวังอย่าให้เสื้อผ้าหรือส่วนของร่างกายไปถูกต้องผู้อื่น


              3. ถ้าไม่มีการกำหนดที่นั่ง ก็นั่งเก้าอี้ที่ มควรแก่ฐานะโดยสุภาพ อย่าลากเก้าอี้ให้ดัง หรือ
โยกย้ายเก้าอี้ไปจากระดับที่ตั้งไว้


              4. ถ้าเป็นการนั่งที่มีการกำหนดที่นั่งไว้ ก็นั่งตามที่ของตน


              - การเดินเข้าสู้ที่ชุมนุมหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ต้องนั่งกับพื้น ให้ปฏิบัติดังนี้


              1. เดินเข้าไปอย่างสุภาพ


              2. เมื่อผ่านผู้ที่นั่งอยู่ก่อน ให้ก้มตัว ซึ่งจะก้มมากหรือน้อย ก็แล้วแต่ระยะใกล้ไกล หรือผู้นั่ง
ก่อนนั้น มีอาวุโ มากหรือน้อย ระวังอย่าให้เสื้อผ้าหรือส่วนของร่างกายไปถูกต้องผู้อื่น


              3. เดินผ่านไปแล้วเดินตามธรรมดา


              4. ถ้าระยะใกล้มาก ใช้เดินเข่า


              การเดินเข่า คือ การใช้เข่าท้ังสองข้างยันลงพื้น โดยงอข้อพับไปทางด้านหลัง ใช้เข่าก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ดุจใช้เท้าเดิน แต่การก้าวเข้าหรือเดินเข้านั้น ช่วงก้าวจะก้าวเพียงสั้นๆ ไม่ใช้การก้าวยาวเพราะนอกจากจะทำให้เดินเข้าไม่ถนัดแล้ว การพยุงตัวจะไม่เพียงพอ วิธีเดินเข่าปฏิบัติดังนี้


             1. นั่งคุกเข่า ตัวตรง มืออยู่ข้างๆ ลำตัว
             2. ยกเข่าขวา  ซ้าย ไปข้างหน้าทีละข้าง ลับกัน ปลายเท้าตั้งช่วงก้าวพองาม ไม่กระชั้นเกินไป
             3. มือห้อยลงข้างตัว แกว่งได้เล็กน้อยเช่นเดียวกับการเดิน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร