"บวชไม่ได้...ได้แต่ร่วมบุญ"

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2557

 
 
"บวชไม่ได้...ได้แต่ร่วมบุญ"
 
 

    เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557

ณ  อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ขณะที้มีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย

ออกไปทำหน้าที่ชวนชายแมนๆ บวช

 

    มีขอทานคนหนึ่งขอบริจาคเงิน 20 บาท

เพื่อสนับสนุนโครงการบวชพระเข้าพรรษา

ตามปกติเขาได้รับบริจาคเพียง 1 หรือ 2 บาท

จากคนใจบุญที่ผ่านไปผ่านมา บางวันใช้เวลา

นานทีเดียวกว่าจะได้เงิน 20 บาท แต่เขาตัดใจ

ทำบุญใหญ่นี้ เพราะทราบว่าเป็นบุญใหญ่ และ

ตนเองก็พิการบวชเองไม่ได้ ไปชวนคนบวชก็

ไม่สะดวก มีอยู่ทางเดียวที่จะได้บุญในครั้งนี้

คือการถวายปัจจัยที่มีอยู่ 20 บาทนี้เท่านั้น

 
 
 
    ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนับว่าเป็นผู้มีบุญ...

ที่มีทั้งรูปสมบัติ  ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ

ที่ยังไม่ถูกวิบากกรรมตัดรอนให้กลายเป็น

"ความวิบัติ" เหมือนขอทานผู้นี้...


 

     แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า "ความโชคดี"

จะคงอยู่กับเราตลอดไป  ถ้าเราไม่ขวนขวาย

สร้างบุญบารมีใหม่เพิ่ม บัดนี้อู่แห่งทะเลบุญ

อยู่ ณ เบื้องหน้าทุกท่านแล้ว คือการทำหน้าที่

ชวนบวชพระ และสนับสนุนการบวชเข้าพรรษานี้

จงอย่าปล่อยให้โอกาสทองอีก 10 กว่าวันที่เหลือ

ผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดาย..."โดยไม่มีเรา"
 
 
 


✒ ธีรนาถ
5 มิถุนายน 2557 ✒
 
(เครดิตภาพ และตัวอย่างเคสขอทาน จากไทม์ไลน์
ของพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส นำมาขยายความเพิ่มเติม)