การบูชาบุคคลที่ควรบูชาพึงทำอย่างไร

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2557

 

การบูชาบุคคลที่ควรบูชาพึงทำอย่างไร

 


       การบูชาบุคคลที่ควรบูชา อาจแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่นใน
 กรณีบุคคลที่ควรบูชายังมีชีวิตอยู่ เราก็อาจจะนำดอกไม้ หรือสิ่งของที่เหมาะ สมไปสักการะ คือมอบให้ ท่านเพื่อแสดงว่าเรามีความรัก เคารพ ยกย่องเทิดทูนท่าน และเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านบำเพ็ญคุณความดีต่อไปอีก แต่สำหรับบุคคลที่ควรบูชา ผู้ล่วงลับไปแล้ว เราก็อาจจะนำพวงมาลาไปสักการะที่อนุสาวรีย์ของท่านหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเชิญชวนเพื่อนฝูง ญาติมิตรมาร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน ประกาศคุณงามความดีของท่านให้โลกรู้ เป็นต้น


       ในพระพุทธศาสนาเรียกการนำดอกไม้ ธูปเทียน หรือสิ่งของที่เหมาะ สมไปสักการบูชาบุคคลว่า
"การเซ่นสรวง" พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า "การเซ่น รวงมีผล" คือมีผลดี มีประโยชน์ ควรทำ
 อย่างยิ่งใครก็ตามที่เห็นว่า "การเซ่น รวงไม่มีผล" คือไม่มีประโยชน์ ไม่จำเป็นต้องทำ ความเห็นผิด
 ของเขาชื่อว่า "มิจฉาทิฏฐิ" ในทางตรงข้าม ใครก็ตามที่เห็นว่า "การเซ่น รวงมีผล" ความเห็นถูก
 ของเขาชื่อว่า "สัมมาทิฏฐิ"

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร