สัตวโลกล้วนแตกต่างกัน

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2557

       

 

      สัตว์โลกล้วนแตกต่างกัน 

 

 

            1) สัตว์โลกล้วนแตกต่างกัน ท่านผู้อ่านคงจะสังเกตเห็นโดยทั่วไปว่าสัตวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่มนุษย์นั้น มีความแตกต่างกันอยู่มาก ทั้งด้านรูปร่าง หน้าตา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมสติปัญญา ตลอดจนนิสัยสันดานทางด้านรูปร่างหน้าตานั้น ปรากฏให้เห็นกันโดยทั่วไปว่า บางคนมีรูปร่างแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่พิกลพิการ มีอาการครบ 32 แต่บางคนก็เกิดมาเป็นคนทุพพลภาพ บางคนนอกจากมีรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณสวยงาม มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้ว ยังเกิดในครอบครัวที่มีฐานะสูงส่ง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่บางคน นอกจากจะมีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ ปัญญาอ่อนแล้ว ยังเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น มีชีวิตอยู่อย่างตกระกำลำบากยิ่งนัก บางคนก็มีอัธยาศัยไมตรี มีนิสัยดีงาม น่าคบหา สมาคมด้วยในขณะที่บางคนก็มีนิสัยสันดานโหดร้ายเลวทราม เป็นอันตรายต่อผู้คนในสังคม ลักษณะแตกต่างดังกล่าวแล้วนี้มีปรากฏให้เห็นในหมู่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00082363287607829 Mins