มรณานุสติ

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 
 
มรณานุสติ
 

      การทำบ่อยๆจะทำให้เราชำนาญ จะเป็นการเตรียม  ตัวที่ดีที่สุด สำหรับการเดินทางไปสู่ปรโลกการคิดเรื่อง  ความตายก็จะเป็นเรื่องปกติของนักสร้างบารมี ของบัณฑิต ของนักปราชญ์ ใครจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่ก็ต้อง  ตายทั้งนั้น แต่ถ้าคนคิดจะทำให้ชีวิตไม่ประมาท เมื่อคิด  ว่าเราจะต้องตายจะได้คิดสร้างความดีไว้ให้มากๆความ  ดีทั้งทางกาย วาจา ใจสะสมความบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะ  เราคิดว่าเราต้องตาย และคิดว่าถ้าหากวันนี้เป็นวันสุด  ท้ายของชีวิตเราจะเตรียมตัวของเราไปสู่ปรโลกอย่างไร
 

      เราจะต้องจับหลักที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอน  เอาไว้ ให้ทำจิตให้สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์  ผ่องใสไม่  เศร้าหมอง สุคติก็เป็นที่ไป  เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นคุณ  งามความดี มันก็จะได้สะสมเอาไว้ วันต่อวัน  ทำไปวัน  หนึ่งก็เพื่อใช้ไปวันหนึ่ง  เพราะว่าวันพรุ่งนี้ไม่ทราบว่า  จะมีเราอยู่หรือเปล่า แต่วันนี้ และวินาทีนี้ เรายังมีชีวิต  อยู่ และเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริง  เพราะฉะนั้นถ้า  หากคิดว่า  ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต เราจะตั้ง  ใจอย่างไรให้เป็นบุญเป็นกุศล
 

   
    ตะวันธรรม
   จดจำไว้ทุกถ้อยคำ
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร