การปลูกฝังให้เกิดเป็นลักษณะนิสัย

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

 

การปลูกฝังให้เกิดเป็นลักษณะนิสัย

 

              การปลูกฝังให้เกิดเป็นลักษณะนิสัย การปลูกฝังด้วยวิธีนี้ เหมาะกับเด็กทารกทั่วไป ขณะที่ยังไม่เข้าโรงเรียนสิ่งที่จะนำมาปลูกฝังคือศีล และคุณธรรมความดีต่างๆ เพื่อสร้างลักษณะนิสัยรักบุญกลัวบาป รักความดีเกลียดความชั่ว ตลอดจนวันธรรมชาวพุทธเท่าที่เด็กจะสามารถทำได้ เช่น อบรมสั่งสอนให้เด็กมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนและต่อสัตว์ ไม่รังแกเพื่อน ไม่รังแกสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วยความสนุกสนาน ไม่พูดโกหก ไม่พูดคำหยาบ รู้จักกราบพระพุทธรูป กราบไหว้พระสงฆ์ กราบไหว้มารดาบิดา และผู้ใหญ่ รู้จักทำบุญใส่บาตร การสวดมนต์บทสั้นๆ ฯลฯ การสอนวันธรรมชาวพุทธที่ได้ประโยชน์จริง โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องเตรียมการให้เหนื่อยยาก คือ การพาเด็กๆ ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่วัดบ่อยๆ ขณะที่อยู่บ้านพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กดูอยู่เสมอ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0044471502304077 Mins