วินัยในการใช้ทรัพย์

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

           

 

วินัยในการใช้ทรัพย์

 

 

           มีวินัยในการใช้ทรัพย์ ใครก็ตามที่ขาดวินัยในการใช้ทรัพย์ ย่อมประสบปัญหาเดือดร้อนและทุกข์ใจมิได้ขาด ถ้าเป็นคนโสดก็อาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ยากนัก แต่ถ้าเป็นคนมีครอบครัว อยู่ในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่คนด้วยแล้ว ถ้าขาดวินัยในการใช้ทรัพย์ จะก่อให้เกิดปัญหาระส่ำระสายกันทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวจะต้องได้รับการศึกษาอบรมให้มีวินัยในการใช้ทรัพย์เป็นนิสัยก่อนที่จะมีครอบครัวอนึ่ง ลำพังแต่การมีวินัยในการใช้ทรัพย์ก็ยังไม่พอ ยังจะต้องรู้ต่อไปอีกด้วยว่า จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขอย่างเด็ดขาด เพราะอบายมุขทุกประเภท คือปากทางแห่งความฉิบหายของคนเรา

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010778983434041 Mins