วิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

 

วิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย


         พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้ สรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย ตามแนวทางที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสอนไว้ว่ามี 2 แบบ คือ

 

         แบบที่ 1 กำหนดบริกรรมนิมิต เป็นดวงแก้วหรือองค์พระอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะใช้ควบคู่กับบริกรรมภาวนาก็ได้


         แบบที่ 2 คือ วางใจนิ่ง เฉยๆ อยู่ในกลางท้องที่ศูนย์กลางกาย โดยไม่กังวลว่าตรงฐานที่ 7 หรือไม่ กำหนดไปเรื่อยๆ พอใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะเข้าถึงปฐมมรรคเอง ซึ่งจะอยู่ในลักษณะของการวางใจนิ่งๆ เฉยๆ อย่างเดียวก็ได้ หรือจะใช้ควบคู่กับบริกรรมภาวนาก็ได้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก