ตัวอย่าง วิธีปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงธรรม แบบที่ 1

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

 

ตัวอย่าง วิธีปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงธรรม แบบที่ 1

 


         "เอาใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ให้กำหนดเครื่องหมายเป็นเพชรลูกที่เจียระไนแล้ว ไม่มีขีดข่วน คล้ายขนแมว โตเท่ากับแก้วตาของเรา กำหนดเครื่องหมายให้ใสะอาดบริสุทธิ์ อยู่ตรงฐานที่ 7 แล้วก็ตรึกนึกถึงความใสบริสุทธิ์ของเครื่องหมายนั้น ใจหยุดอยู่ตรงกลางความใสบริสุทธิ์ของเครื่องหมาย หยุดนิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆ โดยไม่คิดเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น หยุดนิ่งเฉย ตรึกนึกถึงความใสคือ นึกถึงความใสไปเรื่อยๆนึกเบาๆ สบายๆ คล้ายเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย แต่อย่าไปเค้นภาพ นึกเบาๆ คือ นึกว่ามีเพชร อยู่ในกลางท้องเรา นึกเหมือนมี แล้วก็คล้ายกับไม่มี คือ นึกเหมือนเป็นความรู้สึกว่า มีเครื่องหมายเป็นเพชร แต่ทำคล้ายกับเราไม่ได้นึก นึกนิ่งเฉย กับ เครื่องหมายที่ใสะอาดนั้น แล้วก็อย่าไปคิดเรื่องอื่น แต่ถ้าห้ามใจ ไม่ให้คิดเรื่องอื่นไม่ได้ ให้ภาวนาสัมมาอะระหัง กำกับไปด้วย โดยให้เสียงภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของเครื่องหมายที่ใสะอาด เหมือนเพชรลูกที่เจียระไนแล้ว ไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมว เราภาวนาเรื่อยไปให้เสียงดังมาจากตรงนั้นสัมมาอะระหังๆ ๆ ดังจากกลางท้อง ควบคู่กับดวงใสอย่าให้หลุด ภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง"

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร