ผลในปัจจุบัน เกิดจากเหตุในอดีต

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
ผลในปัจจุบัน เกิดจากเหตุในอดีต
 


ทุกชีวิตเกิดมาล้วนแต่มีกรรม เป็นของตน หากจะดูว่าชาติที่แล้วมาบุคคลเป็นเช่นไร  ก็ให้สังเกตดูว่า... ปัจจุบันบุคคลนั้นเป็นอย่างไร เพราะนั่นคือกระจกเงาที่สามารถ ทำให้มอง เห็นอดีตของบุคคลนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
ผลในปัจจุบันย่อมขึ้นอยู่กับ การประกอบเหตุในอดีต

         ภาพที่เราทำวันนี้ คือ..อดีตของวันพรุ่งนี้
         และภาพที่เราทำในชาตินี้ คือ..อดีตของชาติหน้า  
         เราเป็นผู้ลิขิตภาพในอนาคต

ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่เราจะต้องมีภาพดีๆไว้ในใจ ให้ภาพแห่งการสร้างบารมี ติดอยู่ในใจของเรา ไปทุกภพทุกชาติ กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม.

 
 
 
ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่