บุญต้องทำให้ได้ถึงขั้นเกิดมหาปีติ

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
...บุญต้องทำให้ได้ถึงขั้นเกิดมหาปีติ
คือขนาดขนลุกซู่ซ่า ตัวพอง ตัวเป็นหนามทีเดียว

...นึกเมื่อไหร่ก็ปลื้มเมื่อนั้น
นั่นแหละบุญใหญ่
ถ้านึกเมื่อไหร่ก็ปลื้ม นั่นคือ"บุญใหญ่"

...เพราะฉะนั้นต้องทำให้ถึงในระดับนี้นะจ๊ะ
อย่างที่หลายๆ คนที่ทำผ่านมา

...ตั้งแต่เริ่มตั้งใจที่จะเป็นประธานกอง
ในกระเป๋ายังไม่มีเงินเลย แต่ว่าหัวใจนั้นเต็มเปี่ยม
มีความตั้งใจมั่น และเมื่อความตั้งใจมั่นเกิดขึ้น
เขาก็ทุ่มเทพลังทุกอย่างที่มีอยู่

...ทำอย่างสุดกำลัง และในที่สุดก็สมปรารถนา
นำมาซึ่งมหาปีติ บุญนี้แหละ
จะเป็นบุญที่ทำให้ปรากฏเกิดขึ้น

...ยามเมื่อเราได้ญาณทัสสนะ
เหมือนอย่างพระอรหันต์ทุกรูป
เมื่อท่านบรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว

...ท่านจะระลึกนึกถึงย้อนหลัง
ระลึกชาติดูว่าบุญอะไร
ที่ทำให้ท่านมาเป็นพระอรหันต์
บรรลุมรรคผลนิพพาน
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ ๔
 
 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#
   16 ก.พ.2545

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร