การทำความดี

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2557

 

 

การทำความดี

 


     เวลาเราทำความดี  แม้ไม่มีใครเห็น ตัวเราเองก็เห็น ว่า...เราทำอะไรอยู่เทวดาที่ดูแลเราอยู่ รักษาเราอยู่ก็เห็นพอเห็นเราทำความดี  เทวดาก็จะอนุโมทนาแล้ว เขาก็จะโจษกันต่อๆ ไป  เทวดาก็จะไปบังคับมนุษย์ ให้มาเห็นว่าเราทำความดีอะไรและยิ่งเราทำความดีมากๆ จนกระทั่งเป็นภูเขา อะไรก็ปิดบังไม่มิด ไม่ต้องกลัวว่า..เราทำความดีแล้ว จะไม่มีใครเห็น ไม่มีใครมาชื่นชม ยกย่องตัวเรา   ทำความดีมากๆ ปิดไม่มิด คนก็มาชมเราเอง ชื่นชมเราอนุโมทนากับเราเอง
 

คำสอนคุณยาย

 Total Execution Time: 0.0010982473691305 Mins