ผู้ไม่มีภัย

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2549

 

 

 

ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มด้วยราคะ มีใจอันโทสะไม่กระทบแล้ว

มีบุญและบาปอันละได้แล้ว ตื่นอยู่ ย่อมไม่มีภัย

 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร