อย่ากังวล

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2557

 
 
 
อย่ากังวล
 

เมื่อเราปฏิบัติธรรม
อย่ากังวลว่า...ประสบการณ์ภายใน
จะดีขึ้น คงที่ หรือหยาบลง
ไม่คาดหวังว่า...อะไรจะเกิดขึ้น
ทำหน้าที่แค่ หยุด นิ่ง เฉย อย่างมีความสุข
ไม่คิดว่า...
ใจหยุดขนาดนี้แล้ว
น่าจะมีประสบการณ์ใหม่ๆ มาให้ดู
ไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยน
เปลี่ยนก็เปลี่ยน
เฉยตลอด รักษาใจให้เป็นปกติ
อย่างนี้จะศึกษาวิชชาธรรมกายได้ดี

 
 
พระเทพญาณมหามุนี
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 62)

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร