ครั้งหนึ่งได้มีการตั้งคำถามกับพระภิกษุรูปหนึ่งในประเทศไทย

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2557

 
 
    ครั้งหนึ่งได้มีการตั้งคำถามกับพระภิกษุรูปหนึ่งในประเทศไทยว่า ท่านจะสามารถช่วยให้เกิดความสงบสุขได้อย่างไร? ทำอย่างไรเราถึงจะพบสันติภาพโลก?
 
 
ท่านมองไปยังสุภาพสตรีผู้ถามคำถามนั้น แล้วตอบว่า “บางครั้งปัญหาที่ยากที่สุดต้องใช้วิธีที่ง่ายที่สุด คำตอบนั้นคือ “การปฏิบัติธรรม” การที่เราจะพบกับความสงบสุขได้นั้น เราจะต้องเริ่มต้นจากการค้นหาความสุขภายในตัวเองเสียก่อน บุคคลที่มีความสงบสุขภายในแล้วนั้น ย่อมไม่เดินไปสู่สงคราม 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0010460138320923 Mins